กรมควบคุมมลพิษ ประกาศสอบราชการ จำนวน 9 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2566

 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบข้าราชการ 9 อัตรา ดังนี้

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        3        อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท 

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        4        อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา


3) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


ตรวจสอบคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ pcd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 380 บาท 


กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

ระบบรับสมัครออนไลน์ กรมควบคุมมลพิษ   

No comments

Powered by Blogger.