องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 137 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2566

 

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครงาน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 137 อัตรา จำแนกตามวุฒิการศึกษา ดังนี้พนักงาน    69    อัตรา
1) วุฒิระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก        30        อัตรา
2) วุฒิระดับ ปวส.            6        อัตรา
3) วุฒิระดับ ปวช.            28        อัตรา
4) ม.6 สายวิทยาศาสตร์    2    อัตรา
5) ม.6             3        อัตรา


ลูกจ้างประจำ    59    อัตรา
6) วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาเอก        6        อัตรา

7) วุฒิระดับ ปวส.            12        อัตรา

8) วุฒิระดับ ปวช.        15        อัตรา

9) ม.6 สายวิทยาศาสตร์        4        อัตรา

10) ม.6            5        อัตรา

11) ม.3/ม.6        17        อัตราลูกจ้างชั่วคราว        9        อัตรา

12) วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาเอก        5        อัตรา

13) วุฒิระดับ ปวช.            1        อัตรา

14) วุฒิระดับ ม.6        3        อัตราอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

- ปริญญาเอก        37,500 บาท

- ปริญญาโท (ต่อจาก ป.ตรีหลักสูตร 6 ปี)        25,540    บาท

- ปริญญาโท (ต่อจาก ป.ตรีหลักสูตร 4 ปี)        21,250    บาท

- ปริญญาตรี            16,830    บาท

- ปวส.        13,410        บาท

- ปวช.        11,350        บาท

- ม.6 สายวิทย์ฯ        10,740 บาท

- ม.6        10,740     บาท

- ม.3    10,740    บาทคุณสมบัติของผู้สมัคร

- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

- ในตำแหน่งสังกัดฝ่ายผลิตยา โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม โรงงานผลิตยารังสิต 1 โรงงานผลิตวัคซีนชีววัตถุ ต้องไม่เป็นผู้ตาบอดสี และสามารถปฏิบัติงานช่วงกลางคืนได้

- เป็นผู้พ้นภาระทางทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

- ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่ ก.พ. รับรองไว้ โดยสามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่นี่เงื่อนไขการสมัครสอบ

- สมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นวิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เว็บไซต์ gpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 250 บาท 


องค์การเภสัชกรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ระบบรับสมัครออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.