กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 15 พฤษภาคม 2566

 

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล         3        อัตรา

สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สารไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. วิธีการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 15 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยที่การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้วกรมการขนส่งทางบก จะประกาศราชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามรารถ ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ข้างต้น
No comments

Powered by Blogger.