กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2566

 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศสอบราชการ 5 ตำแหน่ง ดังนี้


1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        1        อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน            1        อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


3) นิติกรปฏิบัติการ            1        อัตรา
เงินเดือน 15,000  - 16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์


4) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        2        อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัครสอบได้ หรือสูงกว่า
ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองให้สมัครสอบราชการ คลิกที่นี่ การสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmsc.thaijbojob.com ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

No comments

Powered by Blogger.