กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ        4        อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท
เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ในระดับปริญญาโทและสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง การสมัครสอบเข้ารับราชการ ได้ที่นี่ 
การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dtn.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยการสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าสอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
No comments

Powered by Blogger.