กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2566

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบราชการ 6 อัตรา ดังนี้


1) นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ      2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา3) เจ้าพนักงานป่าไม้ปฏิบัติงาน     3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ปวส. หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.

การสมัครสอบแข่งขัน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ dmcr.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ


การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครสอบ ชำระเงินค่าสมัครสอบครบถ้วนแล้วNo comments

Powered by Blogger.