สำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2566

สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศรับสมัครสอบราชการ 6 อัตรา ดังนี้


1) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

**ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา**


2) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

**ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา**3) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ            1        อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

**ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา**


4) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน            2        อัตรา

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

**ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์**ผู้ได้รับการบรรจุจะได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ.2565 ดังนี้

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ


การรับสมัครสอบ
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 10 เมษายน 2566No comments

Powered by Blogger.