กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 380 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มีนาคม 2566

 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานราชการ 380 อัตรา

1) พนักงานพิทักษ์ป่า         260        อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท (มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
คุณสมบัติ : เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในภูมิประเทศ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (โดยต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ และมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน)


2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี            1        อัตรา

3) เจ้าพนักงานธุรการ            2        อัตรา

4) เจ้าพนักงานพัสดุ                2        อัตรา

5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี            8        อัตรา

6) เจ้าหน้าที่การเกษตร            2            อัตรา

7) เจ้าหน้าที่ธุรการ            4        อัตรา
        
8) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล            1        อัตรา

9) นายช่างศิลป์            1        อัตรา

10) นายช่างเทคนิค            1            อัตรา

11) นายช่างโยธา            1        อัตรา

12) นายช่างสำรวจ            4        อัตรา

13) พนักงานวิทยุสื่อสาร            1        อัตรา

14) นักวิชาการป่าไม้               66        อัตรา

15) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป            1        อัตรา

16) เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์            1        อัตรา

17) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน            1        อัตรา

18) นักวิชาการเผยแพร่            4        อัตรา

19) นักวิชาการสัตวบาล            2        อัตรา

20) นักวิทยาศาสตร์         1        อัตรา  

21) นิติกร            1            อัตรา

22) ผู้ช่วยวิจัย            1        อัตรา

23) นักวิชาการคอมพิวเตอร์            5        อัตรา

24) วิศวกรโยธา            1        อัตรา

25) สถาปนิก            2        อัตรา

26) สัตวแพทย์            6        อัตรา


ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. เพื่อตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิก่อนสมัครสอบเข้ารับราชการ โดยคลิกที่นี่ 
ผู้สมัครสอบ ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 


การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dnp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

No comments

Powered by Blogger.