กรมสุขภาพจิต เปิดสอบรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2566

 

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 49 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดสอบคัดเลือก
1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)        48        อัตรา
2) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคใต้)            1            อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท 
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


ผู้สมัครสอบ ไม่ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. แต่ต้องมีคุณวุฒิและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่ประกาศกำหนด


ขั้นตอนการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้มีคุณสมบัตรตรงตามประกาศสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmh.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


การประกาศรายชื่อ
กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 ทางเว็บไซต์รับสมัครสอบ


No comments

Powered by Blogger.