สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 127 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2566

 

ส.ป.ก. เปิดสอบข้าราชการ 2566 กว่า 120 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นิติกรปฏิบัติการ            18        อัตรา

2) วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ        1        อัตรา

3) วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ        2        อัตรา

4) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ        9        อัตรา

5) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ        2        อัตรา

6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

7) นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ        2        อัตรา

8) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        3        อัตรา

9) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        10        อัตรา

10) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        23        อัตรา

11) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน        1        อัตรา

12) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน        

    - ปวช.        17        อัตรา

    - ปวส.         18        อัตรา

13) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน            17        อัตรา

14) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        2        อัตรา


เงินเดือนที่จะได้รับ

- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า        15,000 - 16,500    บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    11,500 - 12,650    บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ            9,400 - 10,340    บาทคุณสมบัติผู้สมัครสอบ

ต้องเป็นผู้ที่ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับไม่ต่ำกว่าวุฒิที่ใช้สมัครของตำแหน่งนั้น ๆการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ alro.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในเดือนมีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์ รับสมัครสอบ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


กรอกใบสมัครออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.