กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2566

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา ดังนี้

1) นักวิชาการแรงงาน        7        อัตรา
เงินเดือน    18,000 บาท
ปริญญาตรี  ทุกสาขา


2) นักวิชาการเงินและบัญชี        1        อัตรา
เงินเดือน  18,000 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์3) เจ้าหน้าที่ธุรการ        1        อัตรา
เงินเดือน  13,800  บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา


4) ครูพี่เลี้ยง            1        อัตรา
เงินเดือน  11,280  บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา


ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ labour.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2566 


การรับสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2566No comments

Powered by Blogger.