กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 452 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2566

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุ 452 อัตรา
ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นิติกรปฏิบัติการ        10        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขานิติศาสตร์2) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 3) เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่น ๆ)    350    อัตรา

เงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

* เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายในสถานที่ที่ไม่น่าอภิรมย์และตรากตรำ และมีรอบความถี่ในการเข้าเวรรักษาการณ์นอกเหนือจากเวลางานประจำ

** มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นพิเศษ


ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา

เป็นชายร่างกายแข็งแรง สูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดสัดส่วนรวมกันน้อยกว่าที่กำหนดไม่เกิน 2 ซม. แต่รวมกันไม่ต่ำกว่า 245 ซม. อนุโลม 4) เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน        90        อัตรา

เงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา

** มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเป็นพิเศษ


 


ผู้สมัครสอบแต่ละตำแหน่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ในระดับวุมิการศึกษาเดียวกับที่ใช้สมัครสอบ ภายในวันสอบภาค ข. ของกรมราชทัณฑ์ ครั้งนี้


วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ correct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ    430    บาท


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม 

No comments

Powered by Blogger.