สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565

 

ตำแหน่งว่าง

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        6        อัตรา

สำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา ที่ ก.พ. รับรอง

2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์        2        อัตรา

สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ที่ ก.พ. รับรอง


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.


ระยะเวลาการจ้าง

นับตั้งแต่เริ่มจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 และอาจต่อระยะเวลาการจ้างได้ คราวละไม่เกิน 4 ปี


ช่องทางการกรอกข้อมูลใบสมัคร

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ onde.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


อ่านเพิ่มเติม

กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.