สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2565 จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 กรกฎาคม 2565

สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปี 2565 ดังนี้

1) ครูผู้ช่วย สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

2) ครูผู้ช่วย สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

3) ครูผู้ช่วย สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี 5 ปี


สาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบ 

1) ดุริยางค์ไทย (เครื่องสาย - ซอ)    1    อัตรา

2) คีตศิปล์ไทย    1     อัตรา

3) นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง)    2    อัตรา

4) นาฎศิลป์ไทย (โขนยักษ์)    1    อัตรา

5) นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)    2    อัตรา


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 17 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ bpi.jobthaigov.com


หลักสูตรและวิธีการสอบ

สถานบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะสอบแข่งขันโดยข้อเขียนปรนัย หรืออัตนัย ปฏิบัติ สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย

- ภาค ก. 200 คะแนน

- ภาค ข. ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 200 คะแนน

- ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ 100 คะแนน


***ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่หลังวันรับสมัครสอบวันสุดท้าย และยังไม่หมดอายุ***


****ผู้สอบแข่งขันได้ ต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนมายื่นในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ***


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 


นอกจากนี้ ยังมีการเปิดสอบอาจารย์อีกกว่า 26 อัตรา คลิกที่นี่

No comments

Powered by Blogger.