สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 จำนวน 29 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 17 กรกฎาคม 2565

สอบเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒน์ศิลป์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

1) อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป
2) อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโททั่วไปที่มีหลักสูตรน้อยกว่า 2 ปี ต่อจากปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามที่ ก.พ. กำหนด
3) อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติครบ ตรงตามประกาศ


วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และสนใจสามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางออนไลน์ bpi.jobthaigov.com แถบรายการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1"


* ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.*

ผู้เข้าสมัครสอบ จะต้องเข้าสอบภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. จัดสอบโดยสถาบันบัณฑิตย์พัฒนศิลป์

ย้ำว่า ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่จำเป็นต้องผ่านภาค ก.ของ ก.พ.

ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคะแนน TOEIC TOEFL IELTS CU-EIC CU-TEP ตามที่สถาบันฯ ประกาศกำหนด โดยต้องมีผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 

** ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพจิตที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ**

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คลิกที่นี่ 

No comments

Powered by Blogger.