กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 98 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2565

 

สอบราชการ 2565 สำหรับปีนี้ กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ กว่า 98 อัตรา บรรจุทั่วประเทศดังนี้

1) พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ    71    อัตรา (บรรจุในกรุงเทพ และต่างจังหวัด) 

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาอาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 


2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    7    อัตรา (บรรจุในกรุงเทพฯ)

เป็นผู้ได้รับปริญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาคอมพิวเตอร์


3) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    17    อัตรา (บรรจุในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขา


4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    3    อัตรา

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาการบัญชี


*ผู้สมัครทุกตำแหน่ง ต้องเป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับและวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครแล้ว*


**ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศ**


*** ผู้สมัครเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง และศูนย์สอบ 1 ศูนย์สอบ ในครั้งเดียว เท่านั้น***//


เงื่อนไขการสมัครสอบ

ผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของกรมคุมประพฤติ probation.thaijobjob.com หัวข้อ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 27 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    จำนวน 400 บาท จ่ายได้เมื่อทำการสมัครเสร็จสิ้น และจะไม่คืนทุกกรณี


No comments

Powered by Blogger.