Header Ads

Showing posts with label เปิดสอบ. Show all posts
Showing posts with label เปิดสอบ. Show all posts

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 26 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2560

[ข้าราชการ] สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559

Powered by Blogger.