Showing posts with label สอบราชการ 2562. Show all posts
Showing posts with label สอบราชการ 2562. Show all posts

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จำนวน 137 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2562

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2562

10:57 AM

    time เวลาในการสมัครสอบ Countdown     รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่   กลับ

สำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

Powered by Blogger.