Showing posts with label สมัครสอบ. Show all posts
Showing posts with label สมัครสอบ. Show all posts

กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2562

5:02 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown     กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ คลิกที่นี่   สมัครสอบออนไลน์ กระทรวงอุ...

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562

4:35 PM

    เวลาในการสมัครสอบ Countdown   รายละเอียดประกาศ คลิกที่นี่   หน้าแรก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2562

[ข้าราชการ] กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559

Powered by Blogger.