Showing posts with label ข้าราชการ. Show all posts
Showing posts with label ข้าราชการ. Show all posts

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

สถาบันการพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสถาบันการพลศึกษา ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 166 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2559

Powered by Blogger.