กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 108 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มิถุนายน 2567

 

สมัครงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม 2567 


1. ตำแหน่งรับสมัครและอัตราแรกบรรจุ

ส่วนกลาง

1.1 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน    1    อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


1.2 นิติกรปฏิบัติการ

จำนวน        2        อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


1.3 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน        2        อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองราชการบริหารส่วนภูมิภาค

1.4 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

จำนวน    8    อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


1.5 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จำนวน    16    อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


1.6 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

จำนวน    79        อัตรา

เงินเดือน    16,500 - 18,150    บาท

ปริญญาตรีทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียีวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดย (ตรวจสอบวุฒิการศึกษาสมัครสอบราชการ)

2. กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัครสอบ

กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดรับสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์  m-culture.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 21 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ3. รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบีบบการสอบ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน  2567ไฟล์ประกาศรับสมัคร            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์


No comments

Powered by Blogger.