สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-28 เมษายน 2567

 

สมัครพนักงานราชการ


#1. ตำแหน่งและอัตราบรรจุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาโท)        6        อัตรา

วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์

เงินเดือนที่จะได้รับ        21,000    บาท


ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
#2. วิธีการสมัครและกำหนดการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ onep.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ#3. รายละเอียดประกาศรับสมัคร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |            ระบบรับสมัครออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.