เผยปฏิทินสอบท้องถิ่น 2567 จำนวนกว่า 6,000 อัตรา

 

เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กว่า 94 ตำแหน่ง รวม 6,194 อัตรา 


ข่าววงท้องถิ่น รายงานว่า (8 มีนาคม 2567) มีกำหนดการเบื้องต้นในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2567 จำนวนมาก โดยแบ่งเป็น


  • สายงานทั่วไป (คุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี) 29 ตำแหน่ง 2,950 อัตรา
  • สายงานวิชาการ (คุณวุฒิปริญญาตรี) 36 ตำแหน่ง 2,109 อัตรา
  • ครูผู้ช่วย (คุณวุฒิครู) 29 ตำแหน่ง 1,135 อัตรา
โดยมีการเปิดเผยกำหนดการสอบท้องถิ่น 67 เบื้องต้น ดังนี้

ระหว่างวันที่ 8-29 มีนาคม 2567 : รับสมัครสอบ

ระหว่างวันที่ 8-30 มีนาคม 2567 : ชำระค่าธรรมเนียม

วันที่ 5 เมษายน 2567 : ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 : สอบภาค ก. และ ภาค ข.

วันที่ 30 พฤษภคม 2567 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 : สอบสัมภาษณ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 : ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน

วันที่ 1 ตุลาคม 2567 : บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการท้องถิ่น)

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม รอติดตามประกาศที่เป็นทางการอีกครั้งที่นี่)
โปรดติดตามข่าวอัพเดท ที่ sorbratchakarn.com จำชื่อง่าย รายงานข่าวเคียงข้าง


หางาน สมัครงาน สมัครสอบ พนักงานส่วนท้องถิ่น 2567


No comments

Powered by Blogger.