สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566

   

ตำแหน่งและอัตรา


พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน  ระดับ 3          1          อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ         15,000-16,500        บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาด้านบัญชีคุณสมบัติ
1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

ผู้สมัครสอบไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 5311 2456 - 60
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566

เว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.