กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2566

   

กระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการอัตราว่างแรกบรรจุ

6        อัตรา

เงินเดือน        15,000-16,500        บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


ผู้สมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิทางการศึกษาจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง คลิกที่นี่

การรับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์สมัครเข้ารับการสอบแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ paladmof.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อ่านรายละเอียดประกาศ            |            ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.