กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 69 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566

 

รับสมัครงาน 69 อัตรา ตำแหน่งข้าราชการ 

สังกัด กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำแหน่งและอัตรา

1) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ            4        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์


2) นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ        11        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


3) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ        3        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ            4        อัตรา

เงินเดือน    15,000-16,500    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


5) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน            12        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


6) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (ชายแดนภาคใต้)        2        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            13        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา


8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน            17        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร


9) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน            3        อัตรา

เงินเดือน    11,500-12,650    บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาสำรวจ หรือการก่อสร้างคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครของตำแหน่งนั้น หรือสูงกว่า

ต้องมีคุณวุฒิจากสถานศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง ตรวจสอบได้ที่นี่ การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางออนไลน์ เว็บไซต์ dsdw.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 6-24 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566
อ่านรายละเอียดประกาศ                |                เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.