กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงานเพื่อสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566

กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง

ข้าราชการ วุฒิ ปวท.-ป.ตรี จำนวน 7 อัตรา


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ            4        อัตรา

เงินเดือน        15,000 - 16,500        บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        3        อัตรา

เงินเดือน        10,840 - 12,650        บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินแและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร หรือบริหารธุรกิจรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิ การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครทางออนไลน์ เว็บไซต์ mol.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กระทรวงพลังงาน

No comments

Powered by Blogger.