กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน-10 ตุลาคม 2566

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ 21 อัตรา 

รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติ

1) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ            2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ 


2) วิศวกรปฏิบัติการ            6        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


3) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ        4        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        9        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาผู้จะสมัครจะต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบในครั้งนี้ หรือระดับสูงกว่า

และเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. ประกาศรับรอง

ตรวจสอบคุณวุฒิของท่านที่นี่การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmf.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบในการสอบ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม          |        ตรวจสอบคุณวุฒิ        |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.