สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน            3        อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง        11,500 - 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา2) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            4            อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง     11,500 - 12,650 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสาขา
เป็นผู้ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับอนุปริญญาขึ้นไป


ต้องมีวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง โดยตรวจสอบได้ที่นี่ 
การรับสมัครงาน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ tisi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566


อ่านรายละเอียดประกาศ   


เว็บไซต์สมัครออนไลน์  

No comments

Powered by Blogger.