กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 165 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2566

 

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 จำนวน 165 อัตรา ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

ครูผู้ช่วย สังกัด กรุงเทพมหานคร รวม    165    อัตรา จำแนกเป็นกลุ่มวิชาเอก ดังนี้

1) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแนะแนว            10        อัตรา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาแนะแนว


2) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ    100    อัตรา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ


3) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์        30        อัตรา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์


4) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล        10        อัตรา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาดนตรีสากล


5) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา        10        อัตรา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาสังคมศึกษา


6) ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพลศึกษา        5        อัตรา

ปริญญาตรีกลุ่มวิชาพลศึกษา


คลิกรูปเพื่อขยาย


** กรณีชื่อวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีท้ายประกาศ ให้ปฏิบัติตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 **


อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

- สำหรับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,050    บาท

- สำหรับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท

- สำหรับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ ป.บัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี 4 ปี ขั้น 15,800 บาท


โปรดตรวจสอบสาขาวิชาที่กำหนดเป็นคุณสมบัติของผู้รับสมัครเพิ่มเติม ที่ประกาศของกรุงเทพมหานคร


ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง คลิกที่นี่ 


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ teacherbkk.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22-29 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                ||            สมัครสอบครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566


No comments

Powered by Blogger.