กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2566

กรุงเทพมหานคร รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2566


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ                    4     อัตรา

อัตราเงินเดือน    15,000-16,500    บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิติศาสตร์
เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของกรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาตรี 


วิธีการสมัครสอบ

ผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม - 5 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้ันวันหยุดราชการ 


No comments

Powered by Blogger.