กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2566

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศรับสมัครงา ตำแหน่งพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา


ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

1) สัตวแพทย์            3        อัตรา

ค่าตอบแทน 23,430 บาท

ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา


2) นักวิชาการป่าไม้        1        อัตรา

ค่าตอบแทน    18,000 บาท

ปริญญาตรี สาขาวิขาทางวนศาสตร์


3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน            1        อัตรา

ค่าตอบแทน    18,000 บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา


4) นักวิชาการภูมิสารสนเทศ            1        อัตรา

ค่าตอบแทน   18,000 บาท

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกัน สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ กายภาพวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


5) เจ้าพนักงานประมง        2        อัตรา

ค่าตอบแทน    13,800 บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เกษตรศาสตร์


6) นายช่างเครื่องกล        1        อัตรา

ค่าตอบแทน        11,280 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ ไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง

หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

ตรวจสอบได้ด้วยตนเองคลิกที่นี่การสมัครสอบ

ผู้สนใจ ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmcr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 สิงหาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม            |                สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.