ส.ป.ก. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งต่าง ๆ รวม 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครงาน จำนวน 28 อัตรา


ตำแหน่ง อัตรา และคุณสมบัติที่รับสมัคร

1) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ            1            อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกลตามที่กฎหมายกำหนด


2) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ        2        อัตรา

เงินเดือน    15,000 - 16,500    บาท

ปริญญาตรี ทุกสาขา


3) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เงินเดือน    11,500 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร 


4) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวช.)        8        อัตรา

เงินเดือน    9,400 - 10,340    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง 


5) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน            16        อัตรา

เงินเดือน    10,840 - 12,650    บาท

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัคร หรือสูงกว่า

และต้องมีคุณวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองคลิกที่นี่
วิธีการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ alro.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง


ส.ป.ก. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบ ภายในเดือนตุลาคม 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม    |        ปัญหาที่พบบ่อยในการสอบ    |    ระบบรับสมัครออนไลน์สมัครงาน    หางาน    เปิดรับสมัคร    

No comments

Powered by Blogger.