การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 129 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 129 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1) พนักงานเดินรถ 6            1        อัตรา

2) พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6            16        อัตรา

3) วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ)        1        อัตรา

4) วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมโยธา)        1        อัตรา

5) วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมโยธา)    2    อัตรา

6) สถาปนิก 6            1        อัตรา

7) พนักงานบัญชี 6            13        อัตรา

8) วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร)        4        อัตรา

9) พนักงานพัสดุ 6            9        อัตรา

10) วิศวกร 7 (วิศวกรรมโยธา)         3     อัตรา

11) วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล)        3        อัตรา

12) พนักงานเทคนิค 5 (ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ หรือช่างโยธา)            3        อัตรา

13) พนักงานคอมพิวเตอร์ 6            7        อัตรา

14) พนักงานตรวจสอบภายใน 6            9        อัตรา

15) พนักงานเทคนิค 6        5        อัตรา

16) บุคลากร 6 (นิติศาสตร์)            2        อัตรา

17) บุคลากร 6                8        อัตรา

18) พนักงานบริหารงานทั่วไป 6            19        อัตรา

19) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7            2        อัตรา

20) นิติกร 6                12        อัตรา

21) วิศกร 6 (วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมโทรคมนาคม)        1        อัตรา

22) พนักงานเดินรถ 6            3        อัตรา

23) พยาบาล 6 (ด้านงานสัญญีพยาบาล)            1        อัตรา

24) พยาบาล 6 (ด้านงานห้องผ่าตัด)            1        อัตรา

25) เภสัชกร 6             1        อัตรา

26) พนักงานบริหารงานทั่วไป 7            1        อัตรา


ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. การรับสมัครงาน
การรถไฟแห่งประเทศไทย จะรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม ทางเว็บไซต์ railway.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุราชการ 

No comments

Powered by Blogger.