สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 7 อัตรา บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2566

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในกำกับของนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำปี 2566 จำนวน 7 อัตรา ดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    2    อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์)    1    อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์และทางภูมิศาสตร์สารสนเทศศาสตร์


3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    3    อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 15,000-16,500 บาท
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


4) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาผู้สนใจสมัครสอบไม่จำเป็นต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.  (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะประกาศให้ผู้สอบผ่านภาค ข. ทราบอีกครั้ง (หน่วยงานนี้ จัดสอบแบบภาค ก. พิเศษ)อย่าลืม!! ก่อนสมัครสอบ ควรตรวจสอบสถานะการรับรองคุณวุฒิการสอบราชการ โดยสำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบด่วน การสมัครสอบ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ onlb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ - 12 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการการสมัครสอบจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566


ดำเนินการสอบแข่งขันภาค ข. ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566
No comments

Powered by Blogger.