สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 กรกฎาคม 2566

ศาลรัฐธรรมนูญ เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2566


1) นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ            5        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


2) นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ            2        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์


3) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ            6            อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบริหาร 


4) เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ (ด้านบัญชี)        1        อัตรา
ปริญญาตรี ทางบัญชี


5) นิติกรปฏิบัติการ        2        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์


6) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์อัตราเงินเดือน    15,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการศาล
ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 กรกฎาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ occ.thaijobjob.comตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. ประกาศรับรองให้สมัครสอบเข้ารับราชการ ที่นี่  
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ สนามนี้ 430 บาท


ศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 No comments

Powered by Blogger.