สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2566

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดสอบ ราชการ เป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์    10    อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนะล 11,280 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 

ต่อสัญญาครั้งละ 4 ปี

ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยกิต
การสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ ago.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาทสำนักงานอัยการสูงสุด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ภายในัวนที่ 31 พฤษภาคม 2566 No comments

Powered by Blogger.