ศาลปกครอง เปิดสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 2 - 16 พฤษภาคม 2566

สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท


ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 5 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท + เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 5,000 บาท


ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการ และพนักงานคดีปกครองภายในองค์คณะ ฯลฯ


มีค่าตอบแทนพิเศษ เพิ่ม   5,000 บาท /เดือน


คุณสมบัติเบื้องต้น

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานที่บันที่ ก.พ. รับรอง (คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบคุณวุฒิและสถานที่ตามที่ ก.พ. รับรอง) 
- ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 


การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ admincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 16 พฤษภาคม 256 ปิดระบบเวลา 16.30 น.)

การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อท่านชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
No comments

Powered by Blogger.