สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 11 เมษายน 2566

 

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1) นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา


2) บรรณารักษ์ 2 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวไม่ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบคุณวุฒิสำหรับสมัครสอบราชการ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง คลิกที่นี่ การสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ nia.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ - 11 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าสมัครสอบ 380 บาท ไม่จ่ายคืนทุกกรณี


อ่านรายละเอียเพิ่มเติม 

ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.