กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2566

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดสอบบรรจุ ปี 2566


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ            1        อัตรา


2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ        8        อัตรา


3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        8        อัตรา


4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ)        3        อัตรา


5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)        11        อัตรา


6) นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ        4        อัตรา


7) นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ        2        อัตรา


8) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา


9) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ            1        อัตรา


10) นิติกรปฏิบัติการ            1        อัตรา


11) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ        3        อัตราอัตราเงินเดือน

- ปริญญาโท        17,500 - 19,250 บาท

- ปริญญาตรี        15,000 - 16,500 บาท

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11,500 - 12,650 บาท


ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ กงพ. ในระดับตำแหน่งวุฒิการศึกษาเดียวกับตำแหน่งที่สมัครสอบหรือสูงกว่าการสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  เว็บไซต์สมัครสอบออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.