กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 10 เมษายน 2566

 

กรมสุขภาพจิต เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 14 อัตรา ดังนี้


ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    14    อัตรา 

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dmh.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 - 10 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


การประกาศรายชื่อ

กรมสุขภาพจิต จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สมัครสอบแข่งขัน กรมสุขภาพจิต 

No comments

Powered by Blogger.