กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดสอบเข้ารับราชการ 2567


ตำแหน่งและอัตราที่รับสมัคร
ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน        10        อัตรา
เงินเดือน 11,500 - 12,650    บาท
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว ในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดรับสมัครหรือสูงกว่าวิธีการสมัครสอบ

สำหรับผู้สนใจและมีคุณวุฒิตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลเพื่อยื่นใบสมัครสอบของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ tmd.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มีนาคม 2567 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ขยายเวลารับสมัคร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลาและสถานที่สอบ ในวันที่ 20 มีนาคม 2567
No comments

Powered by Blogger.