กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2566

กรมป่าไม้ เปิดสอบพนักงานราชการ ทุกวุฒิ 61 อัตรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) เจ้าหน้าที่ป่าไม้            8        อัตรา

2) เจ้าหน้าที่ตรวจป่า        1        อัตรา

3) เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า        3        อัตรา

4) เจ้าหน้าที่ธุรการ            11        อัตรา

5) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี        3        อัตรา

6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        3        อัตรา

7) เจ้าพนักงานพัสดุ        3        อัตรา

8) พนักงานพิทักษ์ป่า        4        อัตรา

9) ช่างเครื่องยนต์        1        อัตรา

10) ช่างสำรวจ        6        อัตรา

11) เจ้าพนักงานป่าไม้        3        อัตรา

12) นายช่างสำรวจ        1        อัตรา

13) นักจัดการงานทั่วไป        3        อัตรา

14) นักวิชาการป่าไม้        1        อัตรา

15) นักวิชาการป่าไม้        8        อัตรา

16) นักประชาสัมพันธ์        4        อัตรา

17) นักวิจัยป่าไม้        1        อัตราไม่ต้องผ่าน ก.พ. การสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบ สามารถกรอกใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 


รายละเอียดเพิ่มเติม 


กรอกใบสมัครสอบ ออนไลน์ 

No comments

Powered by Blogger.