กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 2566

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สังกัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบข้าราชการ 2566 ล่าสุด 4 อัตรา ดังนี้


1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ        จำนวน        3        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท
เป็นผู้จบปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา 


2. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน)        จำนวน        1        อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ        15,000 - 16,500    บาท
เป็นผู้จบปริญญาตรี หรือมีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา


เปิดรับภาค ก. พิเศษ 
ผู้ยังไม่ผ่านภาค ก. ก็สามารถสอบได้ช่องทางการสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถกรอกข้อมูลสมัครได้ทางเว็บไซต์ rlpd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม


No comments

Powered by Blogger.