สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2566

งานราชการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 2566


ตำแหน่งที่เปิดสอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        จำนวน    2        อัตรา

อัตราเงินเดือน        15,000 - 16,500    บาทคุณสมบัติเบื้องต้น 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 


ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือสูงกว่า


การรับสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ otp.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่              |        สมัครสอบออนไลน์

No comments

Powered by Blogger.