สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566

 

 สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2566 ทั้งแบบ Paper และ E-Exam 


เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการสมัครสอบ ในระหว่างวันที่ 6 - 28 มกราคม 2566 (หมายถึง การกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่ใช่การสมัครสอบ เพียงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล ลดระยะเวลาในการกรอกก่อนการสมัครสอบจริงเท่านั้น) ทั้งนี้ เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในวันที่สมัครสอบ (30 มกราคม 2566) ระบบจะเปิดในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และ


- หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ


- การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2566 ทั้งแบบ Paper & Pencil หรือ e-Exam ผู้สมัครจะสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ.  2566


สมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2566No comments

Powered by Blogger.