สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 27 ธันวาคม 2565

 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครในครั้งนี้

1) พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3             1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือทางอื่นโดยอนุโลม

2) นิติกร ระดับ 3            1        อัตรา
ได้รับปริญญาตรีนิติศาสตร์

3) เจ้าหน้าที่สถิติ ระดับ 2        1        อัตรา
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าทางบริหารธุรกิจ เลขานุการ พณิชยการ การตลาด การเงิน การบัญชี การธนาคาร สถิติ 


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ ocsb.thaijobjob.com 


ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ไม่รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต และไม่จ่ายคืนในทุกกรณี


รายละเอียดประกาศ            |        ระบบรับสมัครสอบออนไลน์No comments

Powered by Blogger.