กรมพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2565

 

กรมพลศึกษา เปิดสอบข้าราชการ ปี 2565 โดยมีตำแหน่งว่างครั้งแรก ดังนี้

1 ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ        1        อัตรา

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 


2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ        1        อัตรา

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 


3) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง


4) นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน        1        อัตรา

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการก่อสร้าง เขียนแบบเครื่องกล โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม 


5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        2        อัตรา

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร หรือการจัดการทั่วไป


การกรอกข้อมูลใบสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบบรรจุกรมพลศึกษา สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ dpe.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2565 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 430 บาท ไม่จ่ายคืนทุกกรณี


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ 12 กันยายน 2565 


รายละเอียดเพิ่มเติม     คุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง   |    ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ กรมพลศึกษา 

No comments

Powered by Blogger.