กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง 198 อัตรา

 

กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักงานเขตต่าง ๆ เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง รวมกว่า 198 อัตรา ดังนี้


1. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร     81 อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ได้แก่ 

● เพศชาย:
• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 
• ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 70 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 

● เพศหญิง:
• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 8 อัตรา

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ส.ค. 65 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2910
.....................2. สำนักการระบายน้ำ  กรุงเทพมหานคร    5    อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป     จำนวน 3 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 
• ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท 

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2611
.....................


3. สำนักงานเขตบางเขน     21    อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดฝ่ายโยธา:
• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ)     จำนวน 2 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ)     จำนวน 1 อัตรา

สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ:
• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน 12 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน 1 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ     จำนวน 2 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ)     จำนวน 1 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)     จำนวน 1 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน)     จำนวน 1 อัตรา

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2521 0666
.....................


4. สำนักงานเขตประเวศ     32    อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สังกัดฝ่ายปกครอง:
• ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

● สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ:
• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 22 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 
• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)  จำนวน 2 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท
• ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย)  จำนวน 3 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)  จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า)  จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์)  จำนวน 1 อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7149
.....................


5.สำนักงานเขตหลักสี่     6    อัตรา (ผู้พิการ)

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานคนพิการ จำนวน 6 อัตรา โดยมีบัตรประจำตัวคนพิการ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทุกระดับการศึกษาแต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี

    ผู้พิการที่สนใจให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 65 เวลา 08.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) กำหนดสอบคัดเลือกวันที่ 25 ก.ค. 65 เวลา 09.00 - 12.00 น. เริ่มปฏิบัติงาน 1 ส.ค. 65 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ www.bangkok.go.th/laksi หรือ โทร. 0 2982 2092 ต่อ 7426-7427
.....................

6. สำนักงานเขตวังทองหลาง     8    อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

• ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน 7 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)     จำนวน 1 อัตรา

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตวังทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6955
.....................


7. สำนักงานเขตลาดกระบัง     6    อัตรา 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 6 อัตรา

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ (08.00 - 16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2326 6288
.....................


8. สำนักงานเขตบางกอกน้อย     6    อัตรา 

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเป็นอาสาสมัครคนพิการ จำนวน 6 อัตรา

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 อาคารบี สำนักงานเขตบางกอกน้อย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 06 2248 8799
..................


9. สำนักงานเขตภาษีเจริญ     23    อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 
รวมจำนวน 23 อัตรา

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ส.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2413 0565
.....................
   

10. สำนักงานเขตบางขุนเทียน     3    อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่

• ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล)     จำนวน 1 อัตรา
• ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ     จำนวน 2 อัตรา

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ก.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2416 0066
.....................


11. สำนักงานเขตบึงกุ่ม จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา

เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ได้แก่

• พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน 2 อัตรา
• พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย)     จำนวน 4 อัตรา
• พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น)     จำนวน 1 อัตรา

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ

    ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. - 11 ส.ค. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7349

No comments

Powered by Blogger.