กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม -5 สิงหาคม 2565

 

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบข้าราชการ 72 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ดังนี้


1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        69        อัตรา
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


2) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ        3        อัตรา
เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

"ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องผ่าน ก.พ. "การสมัครสอบ

ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และสนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ correct.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565 ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ค่าธรรมเนียมการสอบ

ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 230.-No comments

Powered by Blogger.